Upofloor haluaa kantaa osansa ympäristönsuojelusta ja valmistaa loppukäyttäjille korkealuokkaisia lattianpäällysteitä, joiden valmistus- ja käyttöenergiarasitteet (raaka-aineet, valmistus, asennus, siivous, kierrätys) ovat mahdollisimman pienet.

ISO 9001 & ISO 14001

ISO 9001 Laatujärjestelmä

Upofloor Oy:lle on myönnetty laatujärjestelmäsertifikaatti SFS-EN ISO 9001 -standardin mukaisesti. Hyväksynnän antaa Det Norske Veritas Certification Oy/Ab.

Järjestelmä kattaa lattianpäällysteiden tuote- ja teknologiakehitysprosessin, tuotteiden valmistusprosessin sekä näitä palvelevat toiminnot ja tukiprosessit. Tämä järjestelmä on toiminut perustana myös ympäristöjärjestelmän kehitystyölle.

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Upofloor Oy:lle myönnetty, jatkuvasti kehittyvä SFS-EN ISO 14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä on käytännön työkalu, jolla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja kehitetään uusiokäyttöä. Se auttaa hallitsemaan riskit ja ohjaa toimintaa ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Hyväksynnän antaa Det Norske Veritas Certification Oy/Ab.

M1

Paras M1 luokka

Upofloorin tuotteet ovat ekologisesti kestäviä, käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia koko elinkaarensa ajan. Lähes kaikki päällysteet sijoittuvat päästöiltään alimpaan, parhaaseen rakennusmateriaalien luokkaan M1.

Suomalainen rakennusmateriaalien päästöluokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Rakennusmateriaaliluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

M1 paras sisäilma

Upofloor-tuotteet ovat ekologisesti kestäviä ja ympäristöystävällisiä sekä ihmisille että ympäristölle koko elinkaarensa ajan. Lattiapäällysteemme on hyväksytty Rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1. Rakennusmateriaalien päästöluokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Sisäilman laadun takaamiseksi päästöt on otettava huomioon kaikissa suunnittelun, valmistuksen ja käytön vaiheissa. Rakennusmateriaalien luokittelun myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

 

Leed and FloorScore

Kiinteistöjen LEED-sertifiointi perustuu voittoa tavoittelemattoman Green Building Council -yhteisön määrittelemiin arviointiperusteisiin ja sen myöntämään todistukseen. Kiinteistöä arvioidaan laajasti sen sijainnin ympäristövaikutusten, veden käytön, energiatehokkuuden, materiaalien käytön ja sisäolosuhteiden perusteella. LEED-sertifikaatin myöntää U.S.Green Building Council (USGBC), joka on riippumaton alan asiantuntijajärjestö.

FloorScore noudattaa LEED-pisteytystä

USA:n kattava lattianpäällysteiden FloorScore-hyväksyntä noudattaa LEED-pisteytystä. FloorScore-hyväksynnän saamiseksi tuotteen on läpäistävä vaativat emissiotestit, joilla varmistetaan, ettei tuotteesta vapaudu sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä. Lisäksi hyväksynnän saaminen edellyttää säännöllistä tehdasauditointia. Lattiamateriaaleille myönnettävän Floor Score -hyväksynnän myöntää yhdysvaltalainen Resilient Floor Covering Institute (RFCI).

Upofloorin FloorScore-hyväksytyt tuotteet

Zero-tuoteperhe ja Xpression: PVC- ja pehmitinvapaat lattianpäällysteet julkisiin tiloihin.
Quartz-tuoteperhe: puristetut kvartsivinyylilaatat julkisiin tiloihin, kasviöljypehmitin.
Estrad-tuoteperhe (ei Estrad Wall)
Estrad Safety-tuoteperhe
Sonipro –joustovinyylimatto
Intense Click55 -vinyylilankku

EPD Environmental Product Declaration -ympäristöselostelaskuri

Lattiapäällysteitä valitaan monin kriteerein, joista ympäristöystävällisyys on monesti yhä merkittävämmässä roolissa. Eurooppalaiset puolikovien lattianpäällysteiden valmistajat ovat kehittäneet yhteistyössä EPD (Environmental Product Declaration) ympäristöselostelaskurin, jonka avulla voi selvittää eri lattiapäällysteiden ympäristövaikutuksia.

Tutustu EPD-ympäristöselosteeseen ja -laskuriin osoitteessa http://www.erfmi.com/
ja EPD-sertifioituihin tuotteisiin täällä: 
http://construction-environment.com/hp481/Environmental-Product-Declarations-EPD.htm

 

EMAS

EMAS on EU:n vapaaehtoinen ympäristönhallinta- ja auditointijärjestelmä. EMASin tarkoituksena on jatkuvasti parantaa yritysten ja organisaatioiden ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Järjestelmään liittyvät organisaatiot voivat todennettujen ja hyväksyttyjen ympäristöraporttien sekä muiden mainonnassa ja markkinoinnissa käytettävien ympäristöön liittyvien asiakirjojen avulla luotettavasti todistaa asiakkailleen toimivansa ympäristöä säästävästi.

Kährs EMAS Environmental Report (englanniksi)