Proffs / Om Upofloor

Om Upofloor

  • Upofloor, Nokia

Om Upofloor

Upofloor Oy är en finländsk golvbeläggningstillverkare, som grundades år 1955 i staden Nokia. I dag har Upofloor cirka 190 anställda och två produktionsanläggningar i Finland. Utöver nätverket av försäljningskontor i Finland har bolaget egna försäljningskontor även i Estland, Tyskland och Kina. I Finland marknadsför vi utöver vår egen produktion även andra golvbeläggningar. Vårt sortiment omfattar trägolv, laminatprodukter, keramiska plattor, linoleumprodukter, beläggningar för våta utrymmen, beläggningar för idrottslokaler samt tillbehör av olika slag.

Föregångare genom tiderna

Redan på 1950-talet var Upofloor, som vid denna tidpunkt hette Kymarno Oy, föregångare inom golvbeläggningar av plast. Vårt företag grundades för att erbjuda finländarna en produktnyhet som var på frammarsch i hela världen: golvbeläggningar av plast.

I dag är Upofloor en golvleverantör med ett heltäckande sortiment på marknaden i Finland och en växande leverantör av golvbeläggningar för offentliga miljöer på exportmarknaden. Vår verksamhetsidé är att systematiskt öka våra satsningar på avancerade produkter, som även beaktar miljösynpunkter.

Det nya millenniet har inneburit ett nytt uppsving för Upofloor som trendskapare inom golvbeläggningar. Som ett resultat av vår långsiktiga och intensiva produktutveckling lanserade vi år 2004 LifeLineTM, som är en helt PVC- och mjukgörarfri golvbeläggning för offentliga miljöer. Vår produktutveckling har beaktat de allt strängare kraven på golvmaterial som ger en så ren inomhusmiljö som möjligt samtidigt som de ligger i linje med principerna för hållbart byggande. LifeLine, som är unik även i en internationell jämförelse, har vuxit till en hel familj av halogenfria produkter. I dag omfattar dess marknad såväl Centraleuropa som USA.