Proffs / Produkter / LifeLine / LifeLine Tile

LifeLine Tile

LifeLine Tiles är ett tryggt och miljövänligt val till offentliga lokaler som utsätts för hårt slitage. LifeLine innehåller inte PVC-plast eller mjukgörare. Spillmaterialet återvinns i produktionsprocessen och energiåtervinns efter sin livslängd.

LifeLine Tiles levande mönster och starka ionomeryta ger golvet lång livslängd med låga underhållskostnader. LifeLine - plattorna är som bäst på golvytor om utsätts för mycket hårt slitage, t.ex. korridorer, skolor och affärer.

LifeLine Tiles har en hög brandklass och materialet är godkänt av IMO (International Maritime Organization) för användning på fartyg.

*Emissionsmätning nr VTT-S-04272-07 8.5.2007

Enomer®  - en stark och trygg nyhet för både människor och miljö

LifeLine®  -beläggningarna tillverkas i Finland av Enomer® , ett helt nytt material som har utvecklats av Upofloor. Enomer är det första PVC- och mjukgörarfria golvmaterialet som erbjuder oslagbara användningsegenskaper utan att göra avkall på miljöhänsyn eller säkerhet. Materialet består av naturliga mineraler från Finland och rena termoplastiska polymerer. Det är helt fritt från PVC, mjukgörare, ftalater, stabilisatorer och tungmetaller. Enomer är ett säkert val för både människor och miljö. 

Golfbollsytan ger oslagbara egenskaper

LifeLine-beläggningarnas ionomerimpregnerade slityta tillverkas av samma material som golfbollar, och därför har materialet hög beständighet mot stötar, punktbelastning och slitage. Beläggningarna tillhör den högsta T-hållfasthetsklassen.

Ionomerslitytan behöver inte installationsbehandlas. Smutsen fastnar inte i den kompakta ytan och därför är golvbeläggningen enkel att städa, vilket borgar för låga underhållskostnader. LifeLine har ett lätt präglat ytmönster. Golvmaterialet har goda friktionsegenskaper och är behagligt och tryggt under foten.

Trygg och hygienisk

LifeLine är hygienisk och lättstädad. Materialet har en utmärkt beständighet mot kemikalier och det fungerar inte som växtunderlag för bakterier (bl.a. MRSA), vilket gör det idealiskt för sjukhus. Materialet är tryggt också med tanke på inomhusluften: Emissionstester som utförts av Finska statens tekniska forskningsanstalt VTT observerades inga emissioner av flyktiga ämnen i inomhusluften.

Efter att materialet har tjänat sitt syfte under många år ska det förbrännas och energiåtervinnas.

Tjocklek 2.0 mm
Antal per förpackning 20 st
Yta per förpackning 5 m²
Längd 500 mm
Bredd 500 mm
Vikt 3.6 kg/m²