Proffs / Miljö

Miljö

Vi vill bära vårt ansvar för miljön genom att tillverka högklassiga golvbeläggningar som medför en så låg tillverknings- och driftsenergibelastning (råvaror, tillverkning, montering, städning, återvinning) som möjligt.

 

Kvalitets- och miljöcertifikat

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem
ISO 14001 Miljöledningssystem

Miljödeklarationer

EPD, Environmental Product Declaration, ERFMI

Miljö- och inomhusluftprogram:

Emissionsklass M1, beviljas av den finländska bygginformationsstiftelsen Rakennustietosäätiö RTS
LEED och FloorScore, LifeLine och Hovi LifeLine, beviljas av eco-bau