Proffs / Miljö / EPD

EPD = Environmental Product Declaration

När våra kunder väljer golvbeläggningar blir kravspecifikationerna allt strängare. Bland annat sätts miljöhänsyn allt högre upp på kravspecifikationen.

Bekanta dig gärna med EPD-miljödeklarationen och EPD-räknaren på www.erfmi.com.

http://construction-environment.com/hp481/Environmental-Product-Declarations-EPD.htm