Proffs / Miljö / ISO-system

ISO 9001 och ISO 14001

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

Upofloors kvalitetsledningssystem har beviljats certifiering enligt standarden SFS-EN ISO 9001 av Det Norske Veritas Certification.

Systemen omfattar produkt- och teknologiutvecklingsprocessen av golvläggningar, produkternas tillverkningsprocess samt de funktioner och supportprocesser som stöder de förenämnda processerna. Systemet har också utgjort grunden för utvecklingen av Upofloors miljöledningssystem.

ISO 14001 Miljöledningssystem

Upofloors miljösystem, som har certifierats i enlighet med SFS-EN ISO 14001, är ett praktiskt redskap som utvecklas kontinuerligt. Syftet med miljöledningssystemet är att minska miljöpåverkningarna från verksamheten och utveckla materialåtervinningen inom produktionen. Systemet hjälper Upofloor att hantera risker och styra verksamheten mot miljömässigt hållbara lösningar. Certifieringen har beviljats av Det Norske Veritas Certification.