Proffs / Miljö / LEED och FloorScore

LEED och FloorScore

LEED-certifieringen av fastigheter utförs med bedömningskriterier som utarbetats av den oberoende expertorganisationen U.S. Green Building Council (USGBC) i USA. Fastigheten bedöms utifrån dessa miljömässiga kriterier gällande läge, vattenförbrukning, energieffektivitet, materialförbrukning och inomhusluft. LEED-certifikat beviljas av USGBC.

FloorScore

FloorScore-godkännandet i USA bygger på LEED-poängsättningen. Upofloor Zero, Xpression, produktfamiljen LifeLine och Quartz-kvartsvinylplattorna har fått Floor Score-miljögodkännande. För att få FloorScore-godkännande ska produkten klara krävande emissionstester, som kontrollerar att produkten inte avger föreningar som försämrar kvaliteten på inomhusluften. Godkännandet förutsätter även regelbunden fabriksauditering.

FloorScore-poängsättningen följer poängsättningen för den uppskattade internationella LEED-certifieringen. FloorScore-godkännandet för golvmaterial beviljas av Resilient Floor Covering Institutet RFCI i USA.