Proffs / Miljö / Bästa M1-klass

Bästa M1-klass

Upofloors produkter är hållbara och trygga för både användaren och miljön under hela sin livscykel. Golvbeläggningarna uppfyller de högsta kraven enligt den finska byggmaterialklassificeringen M1. M1 ges till de byggmaterial som har de lägsta emissionerna.

Den finländska emissionsklassificeringen av byggmaterial främjar utvecklingen och användningen av produkter med låga emissioner. Bra inomhusluft förutsätter att man tänker på inomhusluften i alla skeden då man konstruerar, bygger och använder ett hus. Byggmaterialklassificeringen beviljas av den finländska bygginformationsstiftelsen Rakennustietosäätiö RTS.