Vi vill bära vårt ansvar för miljön genom att tillverka högklassiga golvbeläggningar som medför en så låg tillverknings- och driftsenergibelastning (råvaror, tillverkning, montering, städning, återvinning) som möjligt. Läs mer om våra miljöstandarder och de olika miljöcertifieringar som vi har uppnått.

ISO 9001 & ISO 14001

ISO 9001 och 14001

Upofloors kvalitetsledningssystem har beviljats certifiering enligt standarden SFS-EN ISO 9001 av Det Norske Veritas Certification. Systemen omfattar produkt- och teknologiutvecklingsprocessen av golvläggningar, produkternas tillverkningsprocess samt de funktioner och supportprocesser som stöder de förenämnda processerna. Systemet har också utgjort grunden för utvecklingen av Upofloors miljöledningssystem.

Upofloors miljösystem, som har certifierats i enlighet med SFS-EN ISO 14001, är ett praktiskt redskap som utvecklas kontinuerligt. Syftet med miljöledningssystemet är att minska miljöpåverkningarna från verksamheten och utveckla materialåtervinningen inom produktionen. Systemet hjälper Upofloor att hantera risker och styra verksamheten mot miljömässigt hållbara lösningar. Certifieringen har beviljats av Det Norske Veritas Certification.

M1

Bästa M1-klass

Upofloors produkter är hållbara och trygga för både användaren och miljön under hela sin livscykel. Golvbeläggningarna uppfyller de högsta kraven enligt den finska byggmaterialklassificeringen M1. M1 ges till de byggmaterial som har de lägsta emissionerna.

Den finländska emissionsklassificeringen av byggmaterial främjar utvecklingen och användningen av produkter med låga emissioner. Bra inomhusluft förutsätter att man tänker på inomhusluften i alla skeden då man konstruerar, bygger och använder ett hus. Byggmaterialklassificeringen beviljas av den finländska bygginformationsstiftelsen Rakennustietosäätiö RTS.

FloorScore

Leed och FloorScore®

LEED-certifieringen av fastigheter utförs med bedömningskriterier som utarbetats av den oberoende expertorganisationen U.S. Green Building Council (USGBC) i USA. Fastigheten bedöms utifrån dessa miljömässiga kriterier gällande läge, vattenförbrukning, energieffektivitet, materialförbrukning och inomhusluft. LEED-certifikat beviljas av USGBC.

FloorScore®-godkännandet i USA bygger på LEED-poängsättningen. Upofloor Zero, Xpression, produktfamiljen LifeLine och Quartz-kvartsvinylplattorna har fått FloorScore®-miljögodkännande. För att få FloorScore®-godkännande ska produkten klara krävande emissionstester, som kontrollerar att produkten inte avger föreningar som försämrar kvaliteten på inomhusluften. Godkännandet förutsätter även regelbunden fabriksauditering.

FloorScore®-poängsättningen följer poängsättningen för den uppskattade internationella LEED-certifieringen. FloorScore®-godkännandet för golvmaterial beviljas av Resilient Floor Covering Institutet RFCI i USA.

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel, grundat 1978, är det äldsta miljögodkännandet för material och tjänster. Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen. För att få användningsrätten till symbolen, måste produkten passera krävande emissionstester för att säkerställa att produkten inte släpper ut några föreningar som skadar kvaliteten på inomhusluften.

Upofloor Zero och Xpression -produktfamiljer har tilldelats Der Blaue Engel -godkännandet, som beviljas av de tyska myndigheterna: The Environmental Label Jury, the Federal Ministry for the Environment Nature Conservation Building and Nuclear Safety, the German Environment Agency och RAL gGmbH.

Läs mer om Der Blaue Engel

Upofloors Der Blaue Engel-certifikat

EPD-miljödeklaration

När våra kunder väljer golvbeläggningar blir kravspecifikationerna allt strängare. Bland annat sätts miljöhänsyn allt högre upp på kravspecifikationen.

Bekanta dig gärna med EPD-miljödeklarationen och EPD-räknaren på www.erfmi.com

EMAS

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS mål är att strömlinjeforma och kontinuerligt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer. Dessutom ska EMAS förmedla pålitliga budskap till marknaden om resultat av miljöarbete via granskade och godkända miljörapporter och andra former av kommunikation om miljön, som annonsering och marknadsföring.

Kährs Groups EMAS-rapport