Tekniskt datablad

Kährs Xpression datablad
Kährs Quartz datablad
Kährs Zero & Green datablad
Kährs Zero Sheet datablad
Kährs Zero Sound datablad
Kährs Zero Tile datablad
Kährs Estrad Classic datablad
Kährs Estrad Sound datablad
Kährs Estrad Ultimate datablad
Kährs Estrad Ultimate SD datablad
Kährs Estrad Uni datablad
Kährs Estrad Wall datablad
Kährs Estrad Safety R10/36+ datablad
Kährs Estrad Safety R11/45+ datablad
Kährs Estrad Safety R11/50+ Wetroom datablad
Kährs Estrad Safety R12/45+ datablad

 

NCS färger och Light reflectance values (LRV)

Kährs Estrad NCS - Estrad Ultimate, Estrad Ultimate SD, Estrad Sound, Estrad Classic, Estrad Uni, Estrad Wall
Kährs Estrad Safety NCS färger och LRV
Kährs Quartz NCS färger och LRV
Kährs Zero family NCS färger och LRV
Kährs Accessories NCS färger

 

Prestandadeklaration (DoP)

Kährs Xpression DoP
Kährs Quartz DoP
Kährs Zero Sheet/ Zero & GREEN DoP
Kährs Zero Sound DoP
Kährs Zero Tile DoP
Kährs Estrad Safety R10/36+, R11/45+, R11/50+, R12/45+
Kährs Estrad Safety Wood R10/36+
Kährs Estrad Classic DoP
Kährs Estrad Sound DoP
Kährs Estrad Ultimate DoP
Kährs Estrad Ultimate SD DoP
Kährs Estrad Uni DoP
Kährs Estrad Wall DoP

 

Certifiering (EN)

The Blaue Engel Ecolabel Certificate

Kährs LT Dry Back Xpression Cleanroom Biological Resistance (en)
Kährs Zero Sheet Cleanroom Biological Resistance (en)

ECOproduct Kährs Zero Sheet (no)
ECOproduct Kährs Zero Sound (no)
ECOproduct Kährs Zero Tile (no)
ECOproduct Kährs Xpression (no)

FloorScore Kährs Estrad Ultimate, Estrad Ultimate SD, Estrad Classic, Estrad Sound, Estrad Uni
FloorScore Kährs Estrad Safety
FloorScore Kährs Quartz
FloorScore Kährs Zero Sheet, Zero Tile, Zero Sound, Zero & GREEN
FloorScore Kährs Xpression

ISO 9001- ISO 14001 Kährs Group Management System Certificate

M1 Xpression
M1 Quartz
M1 Quartz / Casco
M1 Zero
M1 Zero / Casco
M1 Estrad / Casco
M1 Estrad ESD
M1 Kährs Estrad Classic och Estrad Ultimate
M1 Kährs Estrad Sound
M1 Kährs Estrad Ultimate SD
M1 Kährs Estrad Safety R10/36+ (uni colour), R11/45+, R11/50+
M1 Kährs Estrad Safety R10/36+ (wood)
M1 Kährs Estrad Safety R12/45+
M1 Kährs Estrad Uni
M1 Kährs Estrad Wall

Kährs Zero Sheet TFI Fire Classification
Kährs Zero Sound TFI Fire Classification
Kährs Zero Tile TFI Fire Classification

Kährs Zero IAC Gold Test Report
Kährs Zero Breeam Int GN22 Attestation
Kährs Zero Breeam NOR Attestation
Kährs Xpression IAC Gold Test Report
Kährs Xpression Breeam Int GN22 Attestation
Kährs Xpression Breeam NOR Attestation

Kährs EPD Enomer Products: Zero Sheet, Zero Tile, Xpression, Kährs LT Enomer
Kährs EPD Enomer Product: Zero Sound

VT Kährs Estrad Classic och Estrad Ultimate (se)

Kährs Svanen Nordisk Miljömärkningslicens: Zero & Green
Kährs Svanen Nordisk Miljömärkningscertifikat: Zero & Green

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD Kährs Estrad Safety (en)
EPD Kährs Estrad Sound (en)
EPD Kährs Estrad Ultimate, Estrad Ultimate SD, Estrad Classic (en)
EPD Kährs Estrad Uni (en)
EPD Kährs Quartz (EN ISO 10581) (en)

 

Du kan hämta Adobe Reader om du inte redan har installerat det.