Tekniskt datablad

Kährs Upofloor Xpression datablad
Kährs Upofloor Quartz datablad
Kährs Upofloor Zero Sheet datablad
Kährs Upofloor Zero Sound datablad
Kährs Upofloor Zero Tile datablad
Kährs Upofloor Estrad Classic datablad
Kährs Upofloor Estrad Sound datablad
Kährs Upofloor Estrad Ultimate datablad
Kährs Upofloor Estrad Ultimate SD datablad
Kährs Upofloor Estrad Uni datablad
Kährs Upofloor Estrad Wall datablad

Kährs Upofloor Estrad Safety R10/36+ datablad
Kährs Upofloor Estrad Safety R11/45+ datablad
Kährs Upofloor Estrad Safety R11/50+ Wetroom datablad
Kährs Upofloor Estrad Safety R12/45+ datablad

 

NCS färger och Light reflectance values (LRV)

Kährs Upofloor Estrad NCS - Estrad Ultimate, Estrad Ultimate SD, Estrad Sound, Estrad Classic, Estrad Uni, Estrad Wall
Kährs Upofloor Estrad Safety NCS färger och LRV
Kährs Upofloor Quartz NCS färger och LRV
Kährs Upofloor Zero family NCS färger och LRV
Kährs Upofloor Accessories NCS färger

 

Prestandadeklaration (DoP)

Kährs Upofloor Xpression DoP
Kährs Upofloor Quartz DoP
Kährs Upofloor Zero Sheet DoP
Kährs Upofloor Zero Sound DoP
Kährs Upofloor Zero Tile DoP
Kährs Upofloor Estrad Safety R10/36+, R11/45+, R11/50+, R12/45+
Kährs Upofloor Estrad Safety Wood R10/36+
Kährs Upofloor Estrad Classic DoP
Kährs Upofloor Estrad Sound DoP
Kährs Upofloor Estrad Ultimate DoP
Kährs Upofloor Estrad Ultimate SD DoP
Kährs Upofloor Estrad Uni DoP
Kährs Upofloor Estrad Wall DoP

 

Certifiering (EN)

The Blaue Engel Ecolabel Certificate

Kährs LT Dry Back Xpression Cleanroom Biological Resistance (en)
Kährs Zero Sheet Cleanroom Biological Resistance (en)

ECOproduct Kährs Upofloor Zero Sheet (no)
ECOproduct Kährs Upofloor Zero Sound (no)
ECOproduct Kährs Upofloor Zero Tile (no)
ECOproduct Kährs Upofloor Xpression (no)

FloorScore Kährs Upofloor Estrad Ultimate, Estrad Ultimate SD, Estrad Classic, Estrad Sound, Estrad Uni
FloorScore Kährs Upofloor Estrad Safety
FloorScore Kährs Upofloor Quartz
FloorScore Kährs Upofloor Zero Sheet, Zero Tile, Zero Sound
FloorScore Kährs Upofloor Xpression

ISO 9001- ISO 14001 Kährs Group Management System Certificate

M1 Upofloor Xpression
M1 Upofloor Quartz
M1 Upofloor Quartz / Casco
M1 Upofloor Zero
M1 Upofloor Zero / Casco
M1 Upofloor Estrad
M1 Upofloor Estrad / Casco
M1 Upofloor Estrad ESD
M1 Kährs Upofloor Estrad Classic och Estrad Ultimate
M1 Kährs Upofloor Estrad Sound
M1 Kährs Upofloor Estrad Ultimate SD
M1 Kährs Upofloor Estrad Safety R10/36+ (uni colour), R11/45+, R11/50+
M1 Kährs Upofloor Estrad Safety R10/36+ (wood)
M1 Kährs Upofloor Estrad Safety R12/45+
M1 Kährs Upofloor Estrad Uni
M1 Kährs Upofloor Estrad Wall
M1 Upofloor Lami, Pisara, Telon

Upofloor Zero Sheet TFI Fire Classification
Upofloor Zero Sound TFI Fire Classification
Upofloor Zero Tile TFI Fire Classification

Upofloor Zero IAC Gold Test Report
Upofloor Zero Breeam Int GN22 Attestation
Upofloor Zero Breeam NOR Attestation
Upofloor Xpression IAC Gold Test Report
Upofloor Xpression Breeam Int GN22 Attestation
Upofloor Xpression Breeam NOR Attestation

Kährs Upofloor EPD Enomer Products: Zero Sheet, Zero Tile, Xpression, Kährs LT Enomer
Kährs Upofloor EPD Enomer Product: Zero Sound

VT Kährs Upofloor Estrad Classic och Estrad Ultimate (se)

 

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD Kährs Upofloor Estrad Safety (en)
EPD Kährs Upofloor Estrad Sound (en)
EPD Kährs Upofloor Estrad Ultimate, Estrad Ultimate SD, Estrad Classic (en)
EPD Kährs Upofloor Estrad Uni (en)
EPD Kährs Upofloor Quartz (EN ISO 10581) (en)

 

Du kan hämta Adobe Reader om du inte redan har installerat det.