Upofloor haluaa kantaa osansa ympäristönsuojelusta ja valmistaa loppukäyttäjille korkealuokkaisia lattianpäällysteitä, joiden valmistus- ja käyttöenergiarasitteet (raaka-aineet, valmistus, asennus, siivous, kierrätys) ovat mahdollisimman pienet.

ISO 9001 Laatujärjestelmä

Kährs Oy toimii ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Järjestelmä kattaa lattianpäällysteiden tuote- ja teknologiakehitysprosessin, tuotteiden valmistusprosessin sekä näitä palvelevat toiminnot ja tukiprosessit. Tämä järjestelmä on toiminut perustana myös ympäristöjärjestelmän kehitystyölle.

 

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä

Kährs Oy toimii ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti, jolla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa ympäristö-
kuormitusta ja kehitetään uusiokäyttöä. Se auttaa hallitsemaan riskit ja ohjaa toimintaa ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin.

M1

Paras M1 luokka

Upofloorin tuotteet ovat ekologisesti kestäviä, käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia koko elinkaarensa ajan. Lattiapäällysteemme on hyväksytty parhaaseen rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

Suomalainen rakennusmateriaalien päästöluokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Rakennusmateriaaliluokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

KATSO SERTIFIKAATIT

Leed

Kiinteistöjen LEED-sertifiointi perustuu voittoa tavoittelemattoman Green Building Council -yhteisön määrittelemiin arviointiperusteisiin ja sen myöntämään todistukseen. Kiinteistöä arvioidaan laajasti sen sijainnin ympäristövaikutusten, veden käytön, energiatehokkuuden, materiaalien käytön ja sisäolosuhteiden perusteella. LEED-sertifikaatin myöntää U.S.Green Building Council (USGBC), joka on riippumaton alan asiantuntijajärjestö.

 

FloorScore noudattaa LEED-pisteytystä

USA:n kattava lattianpäällysteiden FloorScore-hyväksyntä noudattaa LEED-pisteytystä. FloorScore-hyväksynnän saamiseksi tuotteen on läpäistävä vaativat emissiotestit, joilla varmistetaan, ettei tuotteesta vapaudu sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä. Lisäksi hyväksynnän saaminen edellyttää säännöllistä tehdasauditointia.
 

EPD Environmental Product Declaration

EPD (Environmental Product Declaration) tarkoittaa ympäristöselostetta. EPD kuvaa rakennusmateriaalien, rakennustuotteiden tai rakennusten osien ympäristövaikutuksia elinkaarianalyysin pohjalta. Nämä määrälliset, objektiiviset ja todennetut tiedot kattavat rakennustuotteen koko elinkaaren. Ympäristöselosteet ovat siten tärkeä perusta rakennusten kestävän kehityksen arvioinnissa.

Ympäristöselosteet helpottavat elinkaaren ja rakennusarviointien lisäksi myös integroitua suunnittelua. Jo suunnitteluvaiheessa on arkkitehdeilla ja suunnittelijoilla mahdollisuus verrata eri komponentteja, rakennusmenetelmiä ja vaihtoehtoja sekä valita ihanteellinen rakennustuotteiden yhdistelmä kyseiselle rakennukselle.

KATSO YMPÄRISTÖSELOSTEET (EPD)