Upofloor Oy är en finländsk golvbeläggningstillverkare, som grundades år 1955 i staden Nokia. I dag är Upofloor en golvleverantör med ett heltäckande sortiment för offentliga miljöer. Vår verksamhetsidé är att systematiskt öka våra satsningar på avancerade produkter, som även beaktar miljösynpunkter.

En pionjär

Redan på 1950-talet var Upofloor, som vid denna tidpunkt hette Kymarno Oy, föregångare inom golvbeläggningar av plast. Vårt företag grundades för att erbjuda finländarna en produktnyhet som var på frammarsch i hela världen: golvbeläggningar av plast.

Det nya millenniet har inneburit ett nytt uppsving för Upofloor som trendskapare inom golvbeläggningar. Som ett resultat av vår långsiktiga och intensiva produktutveckling lanserade vi år 2004 LifeLineTM, som är en helt PVC- och mjukgörarfri golvbeläggning för offentliga miljöer. Vår produktutveckling har beaktat de allt strängare kraven på
golvmaterial som ger en så ren inomhusmiljö som möjligt samtidigt som de  ligger i linje med principerna för hållbart byggande. LifeLine, som är unik även i en internationell jämförelse, har vuxit till en hel familj av halogenfria produkter. I dag omfattar dess marknad såväl Centraleuropa som USA.

En del av Kährs Group

Sedan 2012 ingår Upofloor i Kährs Group. Kährs Group är en världsledande golvtillverkare och har en ledande global närvaro med försäljning i mer än 70 länder.

Kährs Group har en marknadsledande position i ett antal europeiska länder och utökar sin verksamhet på många andra viktiga marknader. De viktigaste drivkrafterna är exceptionell kvalitet, design, innovation och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på Kährs Groups hemsida